Hakkımda

DOÇ. DR. ÖNDER SAKİN

ÖZGEÇMİŞ

Doğum; 12 Mayıs1980 Nevşehir Ürgüp

İlk Öğretim; Ankara Kurtuluş İlköğretim Okulu

Orta Öğretim; Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

Lise; Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Deneme Lisesi

Tıp Fakültesi; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2004)

Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanlığı;

İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2005-2010)

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı:

Yozgat Çekerek Devlet Hastanesi (2011-2012)

Özel Çengelköy Medivia Hastanesi (2012-2013)

Özel Dragos Tıp Merkezi (2013)

Sultanbeyli TEV Devlet Hastanesi (2014)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2014- Halen)


BİLİMSEL YAYINLAR ve ÇALIŞMALAR

ORİJİNAL ARAŞTIRMA MAKALELERİ (ORIGINAL RESEARCH ARTICLES)

1. Cervical polyps: evaluation of routine removal and need for accompanying D&C. Arch Gynecol Obstet. 2011

2. Interpregnancy interval as a risk factor for postmenopausal osteoporosis. Maturitas. 2015

3. Comparison of the long-term effects of single-dose methotrexate and salpingectomy on ovarian reserve in terms of anti-müllerian hormone levels. Hum Fertil 2016

4. The optimal analgesic method in saline infusion sonogram: A comparison of two effective techniques with placebo. Turk J Obstet Gynecol. 2016

5. Lipid profile and plasma atherogenic index in postmenopausal osteoporosis. North Clin Istanb. 2017

6. Investigation of the Effects of First and Second Trimester Biochemical Markers and Ultrasonographic Measurements on Infant Birth Weight - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017

7. Serviksin intraepitelyal lezyonlarının tedavisinde loop elektrocerrahi eksiyonel prosedür (leep) uygulaması sonuçları - Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi – 2015

8. Fetal akciğer matürasyonunun değerlendirilmesinde en sık kullanılan testler olan lameller cisimcik sayımı ile TDxFLM testlerinin birbirlerine üstünlüklerinin incelenmesi ve lameller cisimcik sayımında halen netleşmeyen cut-off değerinin nedenlerini araştırmak: İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi – 2015

9. Clinical Significance of Cervical Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesions: 8 Years’ Experience - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2016

10. Evaluation of Controlled Ovarian Hyperstimulation Gonadotropin Stimulation and Clomiphene Citrate Stimulation Cycles in Infertile Women - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017

11. Menopoz sonrasına bırakılan uterin myomların gelişen endometrium kanseri üzerine olumsuz etkileri var mıdır?– Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi– 2017

12. Clınıcal sıgnıfıcance of mınor cytologıcal abnormalıtıes: atypıcal squamous cells of undetermıned sıgnıfıcance (ASCUS) 8 year experience - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – The Journal of Kartal Training and Research Hospital – 2016

13. Diagnostic Value of Endometrial Nerve Endometrial Tissue of Patients with Endometriosis - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017

14. An Evaluation of the Psychosocial Status of Infertile Women - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2017

15. Gebelerde D vitaminin maternal ve fetal etkilerinin incelenmesi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018

16. Immunohistochemical correlation of placental microvessel density with spiral artery Doppler in preeclamptic pregnancies- Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2018

17. Meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanan hastalarda uterin ve endometrial vasküler değişikliklerin transvajinal power Doppler ultrason ile değerlendirilmesi ve endometrial örnekleme ile karşılaştırılması (uzmanlık tezi - 2010) – Haydarpaşa Numune Medical Journal 2018

18. Gonadotropin releasing hormone agonists versus antagonists in women with polycystic ovary disease undergoing intracytoplasmic sperm injection - Journal of Clinical and Diagnostic Research – 2018

19. Can Betatrophin Predict the Risk of Preeclampsia? - Journal of Clinical and Diagnostic Research – 2018

20. Endometrial polipler ile normal endometriumda estrogen ve progesteron reseptörlerinin karşılaştırılması: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018

21. Vajinal Doğum Sonrası Plasentanın Kendiliğinden Ayrılma Zamanının ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018

22. Postkoital Kanamalı Hastalarda Servikal Sitolojinin Önemi: Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018.

23. Cervix human papilloma virus positivity: Does it cause sexual dysfunction? Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology – 2020.

24. The Optimal Analgesic Method in Endometrial Sampling: Comparison of 4 Most Applied Methods Against Placebo. - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2019.

25. Colposcopıc examınatıon ın cytology negatıve women who tested posıtıve for non-16/18 hpv types/hpv tıp 16 ve 18 dısında pozıtıf, smear sonucu normal hastaların kolposkopık ıncelenmesı. - Journal of Istanbul Faculty of Medicine– 2019.

26. Müziğin non-stres test üzerine etkilerinin incelenmesi - SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi – 2019.

27. Comparison of the protective effects of sildenafil, vardenafil and tadalafil treatments in ischemia-reperfusion injury in rat ovary - Ginekologia polska - 2019.

28. Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy - Haydarpaşa numune medıcal journal – 2020

29. Protective Effects of Imatinib and Ginkgo Biloba on Cisplatin induced Ovarian Damage in Rats - İmatinib ve Ginkgo Bilobanın Sıçanlarda Sisplatin Kaynaklı Over Hasarı Üzerine Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi - Journal of Istanbul Faculty of Medicine– 2020.

30. Investigation of Protective Effects of Dehydroepiandrosterone (DHEA) Against Toxic Damage Caused by Doxorubicin in Rat Ovaries - Konuralp Medical Journal – 2020.

31. Can dehydroepiandosterone prevent chemotherapy-related damage? Investigation of protective effects of dehydroepiandosterone against paclitaxel-induced toxicity damage in rat ovaries - Journal of Experimental and Clinical Medicine – 2020.

32. The Effects of Leukocyte-and Platelet-Rich Plasma (L-Prp) and Pure Platelet-Rich Plasma (P-Prp) in a Rat Endometriosis Model - Tropical Journal of Obstetrics and Gynaecology – 2020.

33. Genital siğili olan kadınlarda servikal hpv ve servikal smear sonuçlarının karşılaştırılması. - Medical Journal of Suleyman Demirel University – 2020.

34. Thromboprophylaxis in Covid-19 Positive Pregnant Women. - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2020.

35. Pregnancy worsens the morbidity of COVID-19 and this effect becomes more prominent as pregnancy advances - Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology – 2020.

36. Can dehydroepiandosterone prevent chemotherapy-related damage? Investigation of protective effects of dehydroepiandosterone against paclitaxel-induced toxicity damage in rat - Journal of Experimental and Clinical Medicine – 2020.

37. Conditions affecting postpartum depression in the Covid-19 pandemic - Medical Science and Discovery – 2020.

38. The effects of menopausal uterine fibroids on the prognosis of endometrium cancer - Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology – 2020.

39. The Effect of Dehydroepiandrosterone on Ovarian Reserve in Ovarian Damage Caused by Methotrexate - Medical Laboratory Technology Journal – 2020.

40. The Effects of HPV Test on Anxiety, Emotion and Depression in Women. - Journal of Academic Research in Medicine – 2020.

41. Effects of predisposing factors on the success and treatment period in vaginismus - JBRA assisted reproduction – 2020.

42. Is There a Way to Predict Granulosa Cell Tumor of the Ovary? The Role of Peripheral Blood Test Parameters. - Medical Journal of Bakirkoy – 2020.

43. Does Abnormal Uterine Bleeding in Menstrual Cycles Predispose Postpartum Bleeding? A Prospective Study. - Southern Clinics of Istanbul Eurasia – 2020.

44. Protective effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) vs caffeic acid phenethyl ester (CAPE) against ischemia-reperfusion injury in rat ovary - Medical Science and Discovery – 2020.

45. Investigation of the preventive effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) and Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced ovarian damage in rats - Ultrastructural Pathology – 2020.

46. Translation, cultural adaptation, and validation and reliability of assessment of pelvic floor disorders and their risk factors during pregnancy and postpartum questionnaire in Turkish population - Ginekologia Polska – 2020.

47. Comparison of female sexual function and sexual function of their partners between groups of pregnant and non-pregnant women - Ginekologia Polska – 2020.

48. An investigation of the protective effects of Dehydroepiandrosterone (DHEA) in chemotherapatic Cyclophosphamide (CP) induced ovarian damage on rats - Medical Science and Discovery – 2020.VAKA SUNUMLARI (CASE REPORTS)

1. Megasistis ve artmış nukal translusensi ile prezente olan trizomi 18: olgu sunumu: İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

2. Nebdesiz Uterusda Olağandışı Rüptür Gelişimi: Vaka Sunumu ve Literatür İncelemesi: Sakarya Medical Journal dergisi

3. Nadir görülen bir vaka olan dakrosistoselin prenatal tanısı, takip ve tedavisinin güncel bilgiler eşliğinde değerlendirilmesi: Causapedia hakemli olgu dergisi

4. Maternal tiroit hastalığı olmayan fetüste guatr: olgu sunumu: Perinatal Dergi

5. İntrauterin Saptanan Meckel Gruber Sendromu: olgu sunumu: Causapedia hakemli olgu dergisi

6. Konjenital el redüksiyon defekti ile uterus anomalisinin birlikteliği: vaka sunumu: Perinatal Dergi

7. Serviks skuamöz hücreli kanserin övere metastazı ve trakelektomi işleminin literatür eşliğinde değerlendirilmesi: Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi

8. The Case of 11w+2d fetal hearth rate positive unruptured cervical pregnancy: Obstetrics and Gynaecology Cases – reviews – Clinmed International LibraryDERLEME YAZILARI (REVIEW ARTICLES)

1- Adneksiyel Kitlelerde Ultrason Tümör Marker Algoritmaları - Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrics-Special Topics – 2017 Temmuz; 10(3); 221-230.

2- Adneksiyel Kitlelerde Görüntüleme Yöntemleri - Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrics-Special Topics – 2017 Temmuz; 10(3); 231-240.

3- COVID-19 Ortamında Gebelikte Postpartum Takip ve Emzirme Postpartum Follow-up and Breastfeeding in Pregnancy in COVID-19 Environment - Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrics-Special Topics – COVID 19 – Özel sayısı – 2020.SÖZLÜ BİLDİRİLER – KONUŞMALAR (ORAL PRESENTATIONS)

1- Endometrial Örnekleme ve Fraksiyone Küretajda En İdeal Analjezik Yöntem; En Sık Uygulanan 4 Yöntemin Plasebo İle Karşılaştırılması - 5. Internatıonal Trakya Famıly Medıcıne Congress - 16 - 20 March 2016, Balkan Congress Center, Edırne, Turkey

2- Vatansever D, Atici AE, Sozen H, Sakin O. Diaphragmatic resection preserving and repairing pericardium, splenectomy and distal pancreatectomy for ınterval debulkıng surgery of ovarıan cancer. Gynecol Oncol. 2016 Jul;142(1):206-207. doi: 10.1016/j.ygyno.2016.05.004. Epub 2016 May 19. Video sunumu.

3- Endometrial poliplerle normal endometriumun estrojen ve progesteron reseptörlerinin karşılaştırılması – 7.İstanbul Kadın Doğum Günleri 7-10 Aralık 2017 İstanbul

4- Adneksiyal kitlelerin benign-malign ayırımında HE4 belirtecinin CA 125 ile karşılaştırılması – 7.İstanbul Kadın Doğum Günleri 7-10 Aralık 2017 İstanbul

5- Fetal cinsiyetin doğum kilosu üzerine etkisi – 7.Palandöken Kadın Doğum Kongresi 2-4 Mart 2018 Erzurum

6- Total laparoskopik histerektomi sonrası dren kullanımı - Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-24 Şubat 2018 İstanbul

7- Servikal hpv sonucunun alındığı yerin anksiyete ve depresyon skorları üzerine etkisi: Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 9-13 Mayıs, 2018 Antalya

8- Depression and anxiety in patients with positive cervical HPV screening: Turkish – German Gynecologic Congree. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs

9- Abnormal uterine bleeding in endometrial cancer detection in reproductive period and postmenopausal period: Turkish – German Gynecologic Congree. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs

10- Examination of uterine and endometrial changes in premenopausal and postmenopausal patients using tamoxifen for breast cancer: Turkish – German Gynecologic Congree. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs

11- Servikal human papilloma virüs (HPV) pozitifliğinin kadınlarda cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi- ‘6.Uluslar arası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.

12- Labiumlarda varise neden olan pelvik konjesyon sendromunda laparoskopik ovaryen ven ligasyonu – VİDEO sunum - ‘6.Uluslar arası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.

13- ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – ‘Pelvik Organ Prolapsus (POP) hastalarının değerlendirme ve evrelendirmeleri’ isimli konuşma. 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul

14- ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – Sexual fumction indexes – sözlü bildiri 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul

15- ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi’nde (RAGSS) – varicose veins in the labiums with pelvic congestion syndrome – sözlü bildiri 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul – 4.isim

16- Comparison of protective effects of betamethasone, dexamethasone and methylprednisolone on experimental ischemia/reperfusion injury of rat ovary III. International Expermed Congress – 11-14 Nisan 2019 Limak Cyprus Deluxe Otel – Kıbrıs

17- Medikal tedavi verilen ektopik gebeliklerin başlangıç b-hcg değeri ve 4.gün b-hcg değerindeki değişikliğe göre başarı durumunu öngörme: 183 olgu içeren retrospektif bir çalışma: 17.Ulusal Jinekooji ve Obstetrik Konresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya

18- Müziğin Non-stres Test Üzerine Etkilerinin İncelenmesi : 17.Ulusal Jinekooji ve Obstetrik Konresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya

19- Diagnosis For HPV Positive Effects Quality Of Life Irrespective Of PAP Test Results : 17.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya

20- labioplastinin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi: 37.Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi. 12-14 Haziran 2019 Zeynep Kamil Hastanesi. İstanbul

21- “Gebelikte Trimesterler Arası Cinsel Fonksiyonların Karşılaştırılması” 4.Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi. 18-21 Nisan 2019 AntalyaPOSTERLER (POSTERS)

1- The use of tamoxifen or aromatase inhibitor in patients with postmenopausal breast cancer; menopause duration and endometrial thickness - Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi 21-24 Şubat 2018 İstanbul

2- Tekrarlayan gebelik kayıplarıyla başvuran hastada genetik polimorfizm ve prematur ovaryan yetmezlik birlikteliği: 16.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi. 9-13 Mayıs, 2018 Antalya

3- Abnormal uterine bleeding in endometrial cancer detectionin reproductive period and postmenopausal period: XII.Turkish German Gynecologic Congress. 27.04.2018-01.05.2018 Girne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

4- Servikal abse: 17.Ulusal Jinekooji ve Obstetrik Konresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel Antalya

5- Ektopik gebeliklerde düşük Bhcg değerlerinde metotreksat sonrası rüptür riski: 17.Ulusal Jinekooji ve Obstetrik Kongresi. 24-28 Nisan 2019. Titanik Deluxe Otel AntalyaEDİTÖRE MEKTUP (LETTER TO EDITOR)

1- Immature teratoma with estra-ovarian deposits of mature teratoma: Austin Journal of Medical Oncology. 14 November 2017

KİTAPLAR (BOOKS and BOOK CHAPTERS)

1- ‘GEBELİK SERÜVENİ’ isimli 2013 yılında yazmış olduğum kitabım mevcut.

2- ‘OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ACİLLER’ 2019 yılında baş editörlüğünü ve konu yazarlığını yaptığım bir kitabım mevcut.YABANCI DİL (FOREIGN LANGUAGE)

05.04.2015 YABANCI DİL SINAVI (YDS) Puanı: 67.5

03.11.2019 YÖKDİL Puanı: 77.5SERTİFİKALAR (CERTIFICATES)

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikası

19.01.2019-19.07.2019 tarihleri arasındaki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim programı. sertifika numarası:

Deney hayvanları kullanım sertifikası

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADMEK)

25.03.2019-03.04.2019 tarihleri arasında A kategori ile (92 puan) fare-sıçan-tavşan-kobay

Sertifika no:6003 geçerlilik tarihi:03,04,2024ÜYELİKLER (MEMBERSHIPS)

1- Türk Tabipleri Birliği (TTB)

2- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)

3- Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)

4- Minival İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD)SEMİNERLER, KONGRELER ve BİLİMSEL TOPLANTILAR (SEMINARS, CONGRESSES nad SCIENTIFIC MEETINGS)

1. Üreme sağlığı ve infertilite derneğinin düzenlediği ‘3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi’ TSRM-2008. Antalya.

2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalının düzenlediği ‘Tüp Bebek Günleri 2007’ toplantısı. 2007. İstanbul.

3. Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound ‘Advanced Ultrasound Course In Obstetrics and Gynecology’ toplantısı. Harbiye Müze ve Kültür Merkezi. 2007. İstanbul.

4. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen ‘Antenatal Talip ve Ultrasonografide Tartışmalı Konular ve Çözümleri Kursu’. 2013. İstanbul.

5. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Maternal Sistemik Hastalıklar ve Gebelik Sempozyumu’ Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2007. İstanbul.

6. Anadolu Tıbbi Onkoloji derneğinin düzenlediği ‘5. Ulusal Onkoloji Kongresi’ 2008. Antalya.

7. Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı’nın düzenlediği ‘Kadın hastalıkları ve doğum pratiğinde epidemiyoloji ve biyoistatistik kursu’ TAJEV-2008

8. Kadıköy Şifa Hastanesinin düzenlediği ‘Menopoz ve ürojinekolojide Güncel Yaklaşımlar’ paneli. Kadıköy Şifa Hastanesi. 2009. İstanbul.

9. Kadıköy Şifa Hastanesinin düzenlediği ‘Alt Genital Sistem Prekanseröz Lezyonları’ paneli. Kadıköy Şifa Hastanesi. 2011. İstanbul.

10. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ‘Temel Laparoskopi Becerileri Kursu’. 2013. İstanbul.

11. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi KHD Anabilim Dalının düzenlediği ‘4.Jinekolojik Video-Endoskopik Cerrahi ve Laparoskopik Sütür Kursu’ 2013. İstanbul.

12. Jinekolojik Endoskopi derneğinin düzenlediği ‘3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi’ 2009. Antalya.

13. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen ’Ultrasonografi Kursu’. 2011. İstanbul.

14. Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı’nın düzenlediği ‘IX. Türk Alman Jinekoloji Kongresi – IX. Turkish-German Gynecology Congress’ TAJEV 2011. Antalya.

15. Türkiye Aile Hekimleri Derneği tarafından düzenlenen ‘Aile Hekimliği Güz Okulu’ 2012. Antalya.

16. Acıbadem Üniversitesi KHD Anabilim Dalı tarafından düzenlenen ‘Acıbadem Kadın Doğum Günleri – 2 Sempozyumu’ 18-20 Nisan 2014. İstanbul.

17. Endometriozis ve Adenomyozis derneği tarafından düzenlenen ‘Derin Endometriozis Sempozyumu’ 2014. İstanbul.

18. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi’ 2015. Ankara.

19. Türk jinekoloji ve obstetri derneğinin düzenlediği ’14.Ulusal jinekoloji ve obstetrik kongresi’ 2016 Antalya

20. Üreme sağlığı ve infertilite derneğinin düzenlediği ‘7.Ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi’ 2016 Antalyav

21. ‘ 2017 International Pelvic Pain Society (IPPS) Meeting andCongress of Society of Pelvic Pain and Endometriosis – Ağrı Kongresi’ 4-6 Mayıs 2017 İstanbul

22. ‘25th European Congress of Obtetrics and Gynecology in conjunction with15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology’ 17-21 Mayıs 2017. Antalya.

23. ‘19th World Congress on IVF in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress’ 4-8 Ekim 2017 Antalya.

24. ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın Doğum Günleri’ 10-11 Kasım 2017. The Marmara Taksim Hotel. İstanbul.

25. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kanuni Sultan Süleyman EAH tarafından düzenlen ‘İstanbul Üniversitesi 7.Kadın Doğum Günleri’ 07-10 Aralık 2017. Radisson Blu Şişli Hotel İstanbul.

26. Minimal İnvaziv jinekoloji Derneği – Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği – Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi’ 21-24 Şubat 2018 İstanbul.

27. Minimal İnvaziv jinekoloji Derneği – Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği – Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresinde Canlı Cerrahi Eğitimi’ 21-24 Şubat 2018 İstanbul

28. Türk Alman Jinekoloji Derneği tarafından düzenlene ‘XII.Turkish – German Gynecology Congress’. April 27 – May 01, 2018 Kıbrıs

29. Bahçeşehir Üniversitesi ve International Scoiety for Pelviperineology tarafından düzenlenen ‘6.Uluslar arası Ürojinekoloji Kongresi. 6-9 Eylül 2018. Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kampüsü. İstanbul.

30. ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) öncülüğünde düzenlenen 1. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi (RAGSS). 27-30 Eylül 2018. Harbiye Askeri Müze Kongre ve Kültür Merkezi. İstanbul

31. III. International Expermed Congress – 11-14 Nisan 2019 Limak Cyprus Deluxe Otel – Kıbrıs

32. Endometriozis ve adenomyozis derneği – Endoakademi Toplantıları IX – Endometriozis 2019 – 10.02.2019 Radisson Blue Hotel - İstanbul

33. TJOD İstanbul Anadolu Şubesi 2019 – Temel ve İleri İnfertilite – Teşekkür Belgesi - 20.03.2019 – Sherato Ataşehir Otel – İstanbul

34. VM Medikal Park Pendik Hastanesi 05.01.2020 – Temel İnfertilite Kursu – Teşekkür Belgesi - Medikal Park Pendik Hastanesi – İstanbul

35. Zeynep Kamil 37.Jineko-Patoloji Kongresi – 12-14 Haziran 2019 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi – İstanbul

36. ISAGSS (International Society of Aesthetic Genital Surgery ve Sexology) 2. Uluslararası Rekonstruktif - Estetik Genital Cerrahi & Seksoloji Kongresi (RAGSS). – Teşekkür Belgesi - 12-15 Aralık 2019. Radisson Blue Hotel - İstanbul